วันนี้เราจะแนะนำถึงกติการของกีฬา กาบัดดี้

วันนี้เราจะแนะนำถึงกติการของกีฬา กาบัดดี้


กติกาการเล่น เมื่อผู้เล่นเข้าไปทำการรุกในแดนฝ่ายตรงกันข้ามแล้ว
1. การเปล่งเสียง “กาบัดดี้” วนซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดเป็น จังหวะติดต่อกัน ถ้ามีการเปลี่ยนเสียงที่เปล่งเป็นอย่างอื่น ที่ไม่ใช่คำว่า“กาบัดดี้” ผู้ที่ทำการรุกจะต้องกลับแดนตนเองและถูกเตือนจากผู้ตัดสิน การรุกก็จะเปลี่ยนไปเป็น ของฝ่ายตรงข้าม
2. การเปล่งเสียง “กาบัดดี้” ต้องเริ่มต้นจากผู้ทำการรุก ก่อนสัมผัส แดนของฝ่ายตรงข้าม
3. การรุกต้องดำเนินการภายใน 5 วินาทีหลังจากการรุกครั้งก่อน แล้วเสร็จ
4. ถ้าผู้รุกสูญเสียการเปล่งเสียง“กาบัดดี้”ในแดนของฝ่ายตรงข้าม ผู้รุกถูกประกาศให้ออกจากการเล่น
ส่วนใด ๆ ของร่างกายที่ข้ามและสัมผัสพื้นที่ภายนอกเส้นแนวเขตสนาม แข่งขัน
1. กรรมการผู้ตัดสิน จะให้ผู้เล่นที่ออกนอกเส้นแนวสนามแข่งขัน ออกจาก การเล่นทันที
2. ผู้เล่นฝ่ายรุกจะเสียคะแนนเมื่อผู้รุกออกนอกเขตสนามแข่งขัน
3. หลังจากมีการต่อสู้ผู้ที่ทำการรุก(ผู้โจมตี)ก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ (แดน) ของฝ่ายรับด้านข้างที่ขยายออก (Lobbies) ได้